Rendgen ruku

Rendgen ruku

Šta je RTG snimanje?

RTG snimanje je procedura u toku koje nastaje slika uz aktivaciju minimalne doze zračenja. Zahvaljujući x zracima moguće je prikazivanje unutrašnjosti čovekovog organizma, odnosno kostiju i mekih tkiva određenog organa. RTG je od velike pomoći lekarima prilikom lociranja i boljeg razumevanja povreda ili degenerativnih bolesti.

 

Zašto se vrši rendgesnko snimanje ruke / ruku?

RTG nadlaktice, RTG podlaktice ili RTG šake su radiološke metode sa veoma malim stepenom rizika. Radiolog ili ortoped Vas može uputiti na ovakav pregled kako bi dijagnostikovao eventualno nove ili pratio razvoj već utvrđenih zdravstvenih problema Vaših ruku, kao što su najčešće razne povrede, degenerativne bolesti ili u toku razvoja kod dece nepravilan rast kostiju.

Nakon dijagnostikovanja problema ovakvim putem, lekar sa preciznošću može odrediti odgovarajući plan lečenja.

 

Kada se obavlja RTG snimanje ruku (RTG snimanje nadlaktice / RTG snimanje podlaktice / RTG snimanje šake)?

RTG ruku može dati jasan odgovor zašto se pacijent javio svom lekaru sa simptomima bola, osetljivosti, otoka ili deformiteta. Nakon dobijenih RTG snimaka najčešće se utvrđuje sledeće:

  • Prelom nadlaktice, podlaktice, šake
  • Ciste u nekom delu ruku
  • Tumori kostiju, mekih tkiva, hrskavica ruku
  • Infekcije tipa osteomijelitis
  • Strano telo u predelu ruku
  • Degenerativna stanja kostiju

Rendgenski snimak je takođe od velike koristi u toku lečenja nakon preloma kako bi se lakše ispratilo da li polomljene kosti pravilno srastaju.

 

Priprema za rendgenski snimak ruke

Pre rendgenskog snimanja ruku nije potrebna posebna priprema. Pacijent može neometano da funkcioniše pre i posle pregleda, konzumira jelo i piće i prepisanu terapiju. Ono što se od pacijenta očekuje je da, pre ulaska u prostoriju za snimanje, otkloni prstenje, narukvice, sat ili bilo koji drugi metal sa ruke. Nekad se dešava, da usled otoka od povrede ruke, nije moguće skinuti nakit, a isti će se na snimku videti kao belina. Ipak, lekar će i dalje moći da pogleda rezultate snimka.

Ukoliko je prisutna trudnoća ili pacijentkinja sumnja na istu, potrebno je obavestiti tehničara, jer na fetuse postoji mininalan rizik od zračenja. Iz tog razloga, žene i deca obično navlače kecelju obloženu olovom kako bi zaštitili svoje reproduktivne organe i fetuse u razvoju.

 

Kako izgleda rendgenski pregled ruke?

Prvo je potrebno da pristupite rendgen aparatu prema uputstvima tehničara koji će vam objasniti kako da legnete ili sednete ukoliko je potrebno načiniti snimke iz različitih uglova.

Procedura nije bolna, ali ukoliko je upitanju neki prelog, a zbog kvalitetnog reultata snimka je potrebno da pomerate neki deo ruke taj momenat može biti neprijatan, jer se ruka nalazi u položaju koji pacijentu u tom momentu ne prija.

 

Prednosti RTG snimanja nadlaktice ili podlaktice

Izvesne prelome, povrede i akutna stanja je važno što pre i pravilno lečiti. Iz tog razloga je RTG snimak veoma bitan, jer brzo i odmah po sačinjavanju snimka daje odgovor lekaru šta se dešava u kostima ruku pacijenta. Takođe, rendgen je odlična procedura za praćenje već utvrđenog preloma kako bi se imao uvid u pravilno srastanje kostiju.

 

Rizici snimanja ruke rendgenom

Edini rizik koji se pominje, a vezan je za RTG je izvesna doza zračenja koju proizvodi aparat. Izloženost je veoma mala I traje svega 1-2 te nije moguće da ista ostavi bilo kakve posledice po ljudsko telo.

 

Cenovnik pogledajte ovde

Top