Magnetna rezonanca MR

Magnetna rezonanca je precizna i neinvazivna dijagnostička metoda najsavremenijim uređajem za magnetnu rezonanciju 3-T simulator softverskim rešenjem. Magnetna rezonanca je vrh dijagnostike, omogućava milimetarske preseke i preglede po regijama. Aparat sa optimalnim magnetnim poljem i maksimalne rezolucije je pogodan za sve vrste pregleda.   DETALJNIJE

Multislajsni CT skener MSCT

Multislajsni CT skener predstavlja najsavremeniji, potpuno bezbedan metod dijagnostike koji daje preciznu sliku svakog organa i omogućava brzo postavljanje dijagnoze. Multislajsni CT skener MSCT omogućava detaljne prikaze pluća, nadbubrega, pankreasa, kalcifikata u telu i koštanih struktura. Multislajsni CT skener je naročito pogodan za pomenuto snimanje pluća, utvrđivanje upale pluća izazvane aktuelnim virusom, kao i za veoma važan kontrolni pregled pluća nakon preležane bolesti. Samo snimanje obavlja se veoma brzo uz izuzetno malu dozu zračenja što multislajsni CT skener čini pogodnim za snimanje odojčadi i dece.   DETALJNIJE

Rendgen RTG pluća

Rendgen je pouzdana i efikasna dijagnostička metoda koja umnogome pomaže u daljem lečenju pacijenta i daje veoma precizne informacije o stanju dela tela koji je snimljen. Rendgen RTG se najčešće primenjuje za utvrđivanje stanja pluća, te je shodno trenutnoj svetskoj epidemiološkoj situaciji ovo upravo jedan od najtraženijih pregleda kojim se lako utvrđuje upala pluća izazvana akutnim virusom. Rendgenski pregled je izuzetno pogodan i za kontrolni pregled i snimanje pluća nakon lečenja i preležane upale.   DETALJNIJE

Mamografija

Mamografija predstavlja rendgensko snimanje dojke koje već decenijama ima uspešnu primenu u sferi medicine radi otkrivanja raka dojke, jednog od najčešćih oboljenja kod žena. U praksi se razliku dve osnovne vrste mamografskog pregleda, a to su skrining mamografija koja se primenjuje kod žena radi rutinskog pregleda i praćenja zdravlja dojki ili dijagnostička mamografija za žene koje već imaju primećene promene i naznake tumora. Lekari smatraju da je mamograf idealna vrsta snimanja za žene starije od 40 godina i da ga je najbolje primenjivati u razmacima od 1 do 2 godine.   DETALJNIJE

Top