Magnetna rezonanca MR

Magnetna rezonanca je precizna i neinvazivna dijagnostička metoda najsavremenijim uređajem za magnetnu rezonanciju 3-T simulator softverskim rešenjem. Magnetna rezonanca je vrh dijagnostike, omogućava milimetarske preseke i preglede po regijama. Aparat sa optimalnim magnetnim poljem i maksimalne rezolucije je pogodan za sve vrste pregleda DETALJNIJE

Multislajsni CT skener MSCT

Multislajsni CT skener predstavlja najsavremeniji, potpuno bezbedan metod dijagnostike koji daje preciznu sliku svakog organa i omogućava brzo postavljanje dijagnoze. Prednosti multislajsnog CT skenera u odnosu na klasične CT aparate se ogledaju u debljini preseka od samo 0,5mm u sve tri ravni i bitno je napomenuti da razmak između preseka ne postoji, te se na snimcima jasno vidi svaka lezija. Multislajsni CT skener MSCT omogućava detaljne prikaze pluća, nadbubrega, pankreasa, kalcifikata u telu i koštanih struktura. Multislajsni CT skener je naročito pogodan za pomenuto snimanje pluća, utvrđivanje upale pluća izazvane aktuelnim virusom, kao i za veoma važan kontrolni pregled pluća nakon preležane bolesti. Samo snimanje obavlja se veoma brzo uz izuzetno malu dozu zračenja što multislajsni CT skener čini pogodnim za snimanje odojčadi i dece. Snimanje je moguće i osobama sa ugrađenim pejsmejkerom, protezama i ugrađenim valvulama u srcu, kao i osobama sa insulinskim pumpama bez negativnih efekata po pacijente i vrlo malim uticajem na kvalitet slike. DETALJNIJE

Rendgen RTG pluća

Rendgen je pouzdana i efikasna dijagnostička metoda koja umnogome pomaže u daljem lečenju pacijenta i daje veoma precizne informacije o stanju dela tela koji je snimljen. Ovaj aparat funkcioniše tako što proizvodi X zrake koji su veoma primenljivi u medicini, a bitno je napomenuti da na našim aparatima doza zračenja je minimalna. Rendgen RTG se najčešće primenjuje za utvrđivanje stanja pluća, te je shodno trenutnoj svetskoj epidemiološkoj situaciji ovo upravo jedan od najtraženijih pregleda kojim se lako utvrđuje upala pluća izazvana akutnim virusom. Rendgenski pregled je izuzetno pogodan i za kontrolni pregled i snimanje pluća nakon lečenja i preležane upale. DETALJNIJE

Top