Neurologija

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem poremećaja nervnog sistema. Nervni sistem je složen, sofisticiran sistem koji reguliše i koordiniše telesne aktivnosti.

Neurolozi su lekari specijalisti koji leče bolesti mozga i kičmene moždine, perifernih nerava i mišića.

Neki primeri bolesti i poremećaja koje neurolozi mogu da leče uključuju moždani udar, Alchajmerovu bolest, Parkinsonovu bolest, multiplu sklerozu, migrenu, epilepsiju, poremećaje spavanja, bol, tremor, povrede mozga i kičmene moždine, bolest perifernih nerava i tumore mozga.

Neurolozi često pribegavaju brojnim testovima koji su od velikog značaja za utvrđivanje određenih poremećaja u telu pacijenta. Kao jedan od veoma zastrupljenih u sferi neurologije može se izdvojiti elektroencefalogram (EEG) koji je zapravo test koji meri električnu aktivnost u mozgu pomoću malih diskova (elektroda) pričvršćenih za kožu glave. Moždane ćelije komuniciraju putem električnih impulsa i aktivne su sve vreme, čak i tokom spavanja, te se ova aktivnost prikazuje u vidu talasastih linija na EEG snimku.

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Top