Psihijatar

Psihijatar

Psihijatrija je specijalizovana grana medicine koja obuhvata razumevanje, procenu, dijagnozu, lečenje, kao i prevenciju mentalnih poremećaja. Mentalni poremećaji, s druge strane, su bolesti koje imaju značajan i često razarajući efekat na emocionalne, kognitivne, socijalne i bihejvioralne sposobnosti pojedinca.

Psihijatri su lekari specijalisti koji brinu o pacijentima sa problemima mentalnog zdravlja. Njihova uloga uključuje procenu i dijagnozu, istraživanje povezanih zdravstvenih stanja i predlaganje odgovarajućih tretmana uključujući savetovanje, lekove i promene u načinu života ili intervencije.

Bolesti i poremećaje u našoj klinici leči dr Svetlana Momirović i to:

 • anksiozni poremećaji
 • panični poremećaj
 • agorafobija
 • socijalna fobija
 • jednostavna fobija
 • generalizovani anksiozni poremećaj
 • opsesivno - kompulzivni poremećaj
 • anksiozno - depresivni poremećaj
 • afektivni poremećaji
 • depresija
 • distimija
 • bipolarni poremećaj (manično - depresivni poremećaj)
 • reaktivna stanja i stanja povezana sa stresom
 • organski i simptomatski mentalni poremećaji
 • akutni psihotični poremećaji
 • psihotični poremećaj

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

Top