Fizijatrija

Fizijatrija

Fizijatrija je medicinska specijalnost koja stavlja naglasak na prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom zbog bolesti, poremećaja ili povreda.

To je jedna od novijih oblasti medicine koja upravlja različitim stanjima koja uključuju nervni i mišićno-skeletni sistem i fokusira se na funkciju, nezavisnost i kvalitet života.

Fizijatrija, takođe poznata kao fizikalna medicina i rehabilitacija, pruža integrisanu, multidisciplinarnu negu koja ima za cilj oporavak cele osobe adresirajući fizičke, emocionalne, medicinske, stručne i društvene potrebe pojedinca. Fizijatrija je jedinstvena među medicinskim specijalnostima po tome što je njena oblast stručnosti funkcionisanje celog pacijenta, u poređenju sa fokusom na organski sistem. Lekar koji je specijalizovan za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju naziva se fizijatar. Fizijatri mogu biti lekari ili doktori osteopatske medicine i praktikovati u različitim kliničkim okruženjima, uključujući stacionarne i ambulantne ustanove.

Preglede u našoj klinici obavlja dr Gorica Biskupić.

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Top