Cenovnik

CENOVNIK USLUGA

www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs cenovnik usluga, pronađite potreban pregled: magnetna rezonanca, multislajsni skener, rendgen, mamografija, ultrazvuk dojki - kontaktirajte nas i zakažite vaš pregled u najkraćem roku.

MAGNETNA REZONANCA I MULTISLAJSNI SKENER

AKCIJSKA CENA MR PREGLED: Pregled magnetnom rezonancom MR bez kontrasta (sa CD-om i opisom lekara) 8.990
AKCIJSKA CENA KONTRASTNO SREDSTVO ZA MR PREGLED: Aplikacija kontrasta (primenjuje se po potrebi i odluci lekara) 3.000
Pregled magnetnom rezonancom MR enterografija 26.000
Pregled magnetnom rezonancom MR Dojke - AKCIJA 13.000

AKCIJSKA CENA: Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT bez kontrasta (sa CD-om i opisom lekara)

Napomena: kontrastno sredstvo 3.500 (aplikuje se po mišljenju lekara)

8.500
Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT sa kontrastom 12.000
Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT Toraxa COVID 9.100

AKCIJE I PAKETI

Cena u rsd

Ultrazvučni pregledi

2.500

4 UZ po izboru: dojke, mekih tkiva vrata, štitaste zlezde, abdomena ili karlice

4.000

Mamografija i UZ dojki

4.500

Paket - mamografija + UZ po izboru: dojke, mekih tkiva vrata, štitaste žlezde, abdomena ili karlice

4.500

Ginekološki pregled - Bimanuelni pregled ginekologa, kolposkopski pregled, papa i VS, palpatorni pregled grudi, UZ male karlice

4.990

DIJAGNOSTIČKE USLUGE

Pregled otorinolaringologa

3.590

Klinički pregled oftalmologa: kratka anamneza, određivanje objektivne vidne oštrine na daljinu i blizinu (po potrebi fokometrija i refraktometrija), korekcija vida na dljinu i blizinu, pregled prednjeg segmenta oka (rožnjače, beonjače, dužice, zenice, očnog sočiva)  na biomikroskopu, merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak - aplanacionom  metodom),pregled komornog ugla,  pregled očnog dna  po potrebi sa  širenjem zenica ili na uskim zenicama, davanje dijagnoze na osnovu učinjenih pregleda, saveti za terapiju i saveti za apliciranje leka, odredjivanje datuma kontole po potrebi.

3.500

Kontrolni pregled

1.750

Merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak - aplanacionom  metodom)

1.000

PAKET AKCIJA: Pregled otorinolaringologa + audiometrija + zaključak + terapija kod dece i odraslih

4.990

Ispiranje ušiju + pregled otorinolaringologa

4.590

Ultrazvuk dojki

3.690

Ultrazvuk abdomena i male karlice 

5.450

Ultrazvuk vrata 

3.690

Ultrazvuk abdomena

3.690

Mamografija - akcija samo u junu, do 30.06.

3.990

FIZIJATRIJA

Pregled fizijatra 4.500

KARDIOLOGIJA

Holter EKG-a 2.990
Holter pritiska 2.990
AKCIJSKI PAKET: Holter EKG-a i holter pritiska 5.000

LABORATORIJSKE USLUGE

Kompletna krvna slika 5 part diff 250
Sedimentacija eritrocita 120
C-reaktivni protein (CRP) 450
Vreme krvarenja 120
Vreme koagulacije 120
Fibrinogen 150
Protrombinsko vreme 250
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) 250
Trombinsko vreme (TT) 250
D-dimer 1500
Glukoza 100
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT)  75g 700
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) 750
Urea 120
Kreatinin 120
Mokraćna kiselina 120
Bilirubin, ukupni 120
Bilirubin, direktan 120
Albumin 120
Proteini, ukupni 120
Holesterol 120
Holesterol HDL 120
Holesterol LDL 120
Trigliceridi 120
Alanin aminotransferaza (ALT) 120
Aspartat aminotransferaza (AST) 120
Gama-glutamiltransferaza (GGT) 120
Alkalna fosfataza (ALP) 120
Kreatin kinaza (CK) 200
Laktat dehidrogenaza (LDH) 120
Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) 350
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) 400
Lipaza 400
Gvožđe 150
Nezasićeni  kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) 150
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) 150
Transferin 650
Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) 300
Hloridi 120
Kalcijum, ukupni 120
Kalijum 120
Magnezijum 120
Natrijum 120
Celokupan pregled urina sa sedimentom 250
Krvna grupa RhD 1300
Urinokultura (urin bakteriološki) 400
Trijodtironin, ukupan (T3) 500
Trijodtironin slobodan (fT3) 550
Tiroksin ukupan (T4) 500
Tiroksin slobodan (fT4) 550
Tireostimulirajuci hormon (TSH) 500
Tireoglobulin (TG) 1000
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) 950
Antitela na tireoglobulin (anti-TG) 950
Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) 1600
Kalcitonin 1200
Alfa-fetoprotein (AFP) 800
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) 4500
Karcino-embrionalni antigen (CEA) 800
Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) 1100
Karcinoma antigen 50 (CA 50) 2300
Karcinoma antigen 125 (CA125) 1100
HE4 2000
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) 3100
Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) 1100
HER-2/n protein 5000
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) 800
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) 950
Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) 1100
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) 1200
Neuron specifična enolaza (NSE) 1100
Cistatin C 1700
UBC 2600
Beta-2-Mikroglobulin 1000
Neopterin (limfom, leukemija) 3800
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) 4700
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) 3400
Hromogranin A (CgA) 1700
Protein S-100 2700
Antitela na tumor supresor protein p53 3200
Fenobarbital 1400
Karbamazepin 1000
Lamotrigin 3600
Valproicna kiselina 1700
Prokalcitonin 2100
Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) 2100
Feritin 900
Troponin I (TnI) 1100
Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) 17500

NEUROLOGIJA

EEG snimanje sa čitanjem nalaza (bez pregleda neurologa)

5.500

HIRURGIJA

Grudna hirurgija
Pregled grudnog hirurga dr Marko Popović 4.500
Neurohirurgija
Pregled neurohirurga kod dr Savić Andrije 8.000
Pregled neurohirurga dr Igor Nikolić 8.000
Kontrola dr Igor Nikolić 6.000
Drugo mišljenje dr Igor Nikolić 8.000

Pregled neurohirurga dr Aleksandar Janićijević

8.000

Kontrola dr Aleksandar Janićijević

6.000

Pregled neurohirurga (po obavljenom MR ili CT snimanju) dr Aleksandar Janićijević - akcija

6.000

Vaskularna hirurgija
Ultrazvuk vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović 3.800
Pregled vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović 4.500
Pregled vaskularnog hirurga kolor doplerom (krvnih sudova vrata, nogu, ruku, abdominalne aorte i ilijačnih krvnih sudova, kao i transkaranijalnog
dopplera) dr Dragana Paunović
7.500
Svaki dodatni kolor dopler dr Dragana Paunović 2.700
Kontrola vaskularnog hirurga (do mesec dana) dr Dragana Paunović 3.000

ORTOPEDIJA

Konsultacija ortopeda dr Branko Stefanović

4.500

Intraartikularna injekcija dr Branko Stefanović

4.500

Kontrola ortopeda kod dr Radice Hodak 3.000

OSTALE USLUGE

Davanje infuzije (vitaminska) 1.500
Previjanje rane sa otpusnom listom lekara 1.000-3.000 (u zavisnosti od veličine rane)
Davanje injekcije i.m/s.c 1.000

PSIHIJATAR

Pregled psihijatra

3.990

PULMOLOGIJA dr Draško Dubljanin

Pregled pulmologa

4.990

Pregled pulmologa sa spirometrijom

5.990

Pregled pulmologa + RTG pluća

7.190

Postkovid pregled pulmologa + RTG pluća

7.190

RTG PREGLED BEZ OPISA LEKARA - AKCIJSKE CENE

RTG pluća (sa opisom)

3.250

RTG pluća Covid-19 (sa opisom)

3.250

RTG sinusa

1.550

RTG abdomena

1.550

RTG karlice

1.550

RTG kukova

1.550

RTG glave

1.950

RTG C

1.950

RTG TH

1.950

RTG LS

1.950

RTG nadlaktice

1.950

RTG podlaktice

1.950

RTG ručnog zgloba

1.950

RTG šake

1.950

RTG ramena

1.950

RTG natkolenice

1.950

RTG kolena

1.950

RTG potkolenice

1.950

RTG skočnog zgloba

1.950

RTG stopala

1.950

RTG cele kičme

4.950

Opis lekara

1.000

Film (RTG cele kičme)

1.200

Film (ostali RTG pregledi)

400

Cenovnik od 03.06.2022.

 

KONTAKTIRAJTE NAS I ZAKAŽITE TERMIN

Top