Cenovnik

CENOVNIK USLUGA

www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs cenovnik usluga, pronađite potreban pregled: magnetna rezonanca, multislajsni skener, rendgen, mamografija, ultrazvuk dojki - kontaktirajte nas i zakažite vaš pregled u najkraćem roku.

DIJAGNOSTIČKE USLUGE

Cena u rsd

Pregled otorinolaringologa

3.590

Klinički pregled oftalmologa: kratka anamneza, određivanje objektivne vidne oštrine na daljinu i blizinu (po potrebi fokometrija i refraktometrija), korekcija vida na dljinu i blizinu, pregled prednjeg segmenta oka (rožnjače, beonjače, dužice, zenice, očnog sočiva)  na biomikroskopu, merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak - aplanacionom  metodom),pregled komornog ugla,  pregled očnog dna  po potrebi sa  širenjem zenica ili na uskim zenicama, davanje dijagnoze na osnovu učinjenih pregleda, saveti za terapiju i saveti za apliciranje leka, odredjivanje datuma kontole po potrebi.

3.500

Kontrolni pregled

1.750

Merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak - aplanacionom  metodom)

1.000

PAKET AKCIJA: Pregled otorinolaringologa + audiometrija + zaključak + terapija kod dece i odraslih

4.990

Ispiranje ušiju + pregled otorinolaringologa

4.590

Ultrazvuk dojki

3.190

Ultrazvuk abdomena i male karlice 

4.950

Ultrazvuk vrata 

3.190

Ultrazvuk abdomena

3.190

Mamografija - akcija samo u februaru, do 28.02.

3.600 2.990

KARDIOLOGIJA

Holter EKG-a 2.990
Holter pritiska 2.990
AKCIJSKI PAKET: Holter EKG-a i holter pritiska 5.000

NEUROLOGIJA

EEG snimanje sa čitanjem nalaza (bez pregleda neurologa)

5.500

NEUROHIRURGIJA

Pregled neurohirurga kod dr Savić Andrije 6.000

MAGNETNA REZONANCA I MULTISLAJSNI SKENER

AKCIJSKA CENA: Pregled magnetnom rezonancom MR bez kontrasta (sa CD-om i opisom lekara)

8.690 7.500

AKCIJSKA CENA: Pregled magnetnom rezonancom MR sa kontrastom (sa CD-om i opisom lekara)

10.690 9.500

Pregled magnetnom rezonancom MR enterografija

25.000

Pregled magnetnom rezonancom MR Dojke - AKCIJA

12.000

AKCIJSKA CENA: Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT bez kontrasta (sa CD-om i opisom lekara)

Napomena: kontrastno sredstvo 1.500 (aplikuje se po mišljenju lekara)

6.950 5.500

Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT sa kontrastom

8.200

Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT Toraxa COVID

7.700

RTG PREGLED BEZ OPISA LEKARA - AKCIJSKE CENE

RTG pluća (sa opisom)

3.250

RTG pluća Covid-19 (sa opisom)

3.250

RTG sinusa

1.550

RTG abdomena

1.550

RTG karlice

1.550

RTG kukova

1.550

RTG glave

1.950

RTG C

1.950

RTG TH

1.950

RTG LS

1.950

RTG nadlaktice

1.950

RTG podlaktice

1.950

RTG ručnog zgloba

1.950

RTG šake

1.950

RTG ramena

1.950

RTG natkolenice

1.950

RTG kolena

1.950

RTG potkolenice

1.950

RTG skočnog zgloba

1.950

RTG stopala

1.950

RTG cele kičme

4.950

Opis lekara

1.000

Film (RTG cele kičme)

1.200

Film (ostali RTG pregledi)

400

Cenovnik od 03.06.2022.

 

KONTAKTIRAJTE NAS I ZAKAŽITE TERMIN

Top