Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem poremećaja kardiovaskularnog sistema, posebno srca, vena i arterija. Smatra se podspecijalnošću u internoj medicini, fokusira se na dijagnozu i lečenje kardiovaskularnih stanja koja se kreću od urođenih defekata do srčanih bolesti uključujući kongestivnu srčanu insuficijenciju i koronarne arterijske bolesti.

Kardiolozi su lekari specijalizovani za kardiologiju i odgovorni su za lečenje različitih srčanih oboljenja. Oni sprovode i tumače dijagnostičke testove i sprovode intervencijske procedure uključujući angioplastiku. Oni se razlikuju od kardiohirurga koji izvode invazivne procedure kao što su hirurgija grudnog koša i srca.

Najčešći testovi na koje lekari upućuju pacijente su holter EKG-a i holter pritiska.

Holter monitor je mali medicinski uređaj na baterije koji meri aktivnost vašeg srca, poput brzine i ritma. Vaš lekar može od vas zatražiti da ga koristite ako im je potrebno više informacija o tome kako vaše srce funkcioniše nego što im može dati rutinski elektrokardiogram (EKG).

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Top