Ultrazvuk

Ultrazvuk

Dijagnostički ultrazvuk, koji se takođe naziva sonografija ili dijagnostička medicinska sonografija, je metoda snimanja koja koristi zvučne talase za proizvodnju slika struktura unutar tela pacijenta. Slike mogu pružiti dragocene informacije za dijagnozu i usmeravanje lečenja raznih bolesti i stanja.

Ultrazvuk se koristi iz više razloga, uključujući praćenje materice, jajnika i fetusa tokom trudnoće, dijagnostikovanje bolesti žučne kese, procenu protoka krvi i drugo.

UZ preglede obavlja dr Jovana Pešić.

ULTRAZVUČNI PREGLEDI - 2.500rsd

Cenovnik pogledajte ovde.

Top