Multislajsni skener

Multislajsni skener (CT) predstavlja najsavremeniji, potpuno bezbedan metod dijagnostike koji daje preciznu sliku svakog organa i omogućava brzo postavljanje dijagnoze.
Prednosti multislajsnog skenera u odnosu na klasične CT aparate se ogledaju u debljini preseka od samo 0,5mm u sve tri ravni i bitno je napomenuti da razmak između preseka ne postoji, te se na snimcima jasno vidi svaka lezija.

Multislajsni skener MSCT omogućava detaljne prikaze pluća, nadbubrega, pankreasa, kalcifikata u telu i koštanih struktura. Samo snimanje obavlja se veoma brzo uz izuzetno malu dozu zračenja što multislajsni skener čini pogodnim za snimanje odojčadi i dece. Snimanje je moguće i osobama sa ugrađenim pejsmejkerom, protezama i ugrađenim valvulama u srcu, kao i osobama sa insulinskim pumpama bez negativnih efekata po pacijente i vrlo malim uticajem na kvalitet slike.

Pacijenti sa većom telesnom masom je potrebno da, pre dolaska na pregled, konsultuju lekara da li je MSCT multislajsni skener adekvatan za njihovu težinu na našem aparatu.

Vršimo neophodne MSCT preglede i Covid pacijentima za koje smo odredili izolovani deo ustanove u određenim terminima.

Zbog pogoršane situacije u našoj zemlji izazvane virusom Covid-19 sve pacijente molimo da u kliniku dolaze sa maskom, ponašaju se odgovorno prema sebi i drugima i održavaju preporučenu distancu od 2 metra. Isto tako, ukoliko nije neophodno, molimo pacijente da na pregled multislajsnim skenerom dolaze bez pratnje.

Kompletan cenovnik najnižih akcijskih cena za preglede multislajsnim skenerom pogledajte OVDE

Top