MR kičme

MR kičme

Magnetna rezonanca kičme je potpuno bezbolna procedura snimanja zahvaljujući kojoj vaš lekar može precizno sagledati šta se dešava unutar kičmenog stuba, a sve bez potrebe za hirurškim intervencijama.

MR kičme je vrsta radiološkog pregleda tokom kog se aktiviraju radio talasi i jako magntno polje uz čiju pomoć nastaju vrlo detaljne slike kako koštanog sistema, tako i mekih tkiva u telu pacijenta.

Kičmeni stub se snima iz tri dela, a to su cervikalni (vratni), torakalni (grudni) i lumbosakralni (lumbalni, krsni) deo. Važno je istaći da procedura traje kratko, ne ostavlja nikakve posledice po ljudski organizam, ne aktivira ni najmanju dozu zračenja, ne zahteva nikakve posebne pripreme pre pregleda, a isto tako nakon pregleda pacijent može neometano nastaviti svoj dan.

Snimanje kičme magnetnom rezonancom je od izuzetne pomoći lekarima i brojni su razlozi zbog kojih ova vrsta pregleda može biti prepisana, a najčešće, u praksi, pacijent se upućuje zbog:

- preloma ili drugih povreda kičme

- pojave bilo kakvih abnormalnosti, kao što su recimo tumori

- infekcija

- neobičnih izbočina i otoka

- problema sa kičmenom moždinom

 

Top