Magnetna rezonanca glave

Magnetna rezonanca glave

Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca (MRI) je medicinska tehnika snimanja koja koristi magnetno polje i kompjuterski generisane radio talase za kreiranje detaljnih slika organa i tkiva u vašem telu.

Većina MRI mašina su veliki magneti u obliku cevi. Kada ležite u aparatu za magnetnu rezonancu, magnetno polje privremeno poravnava molekule vode u vašem telu. Radio talasi uzrokuju da ovi poravnati atomi proizvode slabe signale, koji se koriste za kreiranje MR slika poprečnog preseka.

 

Zašto se obavlja pregled glave magnetnom rezonancom?

Magnetna rezonanca je neinvazivan način da vaš lekar pregleda vaše organe u čitavom organizmu, pa tako i da pregleda glavu. On proizvodi slike u visokoj rezoluciji unutrašnjosti tela koje pomažu u dijagnostici raznih moždanih problema.

 

Kada je potrebno uraditi pregled glave magnetnom rezonanom?

Kako je pomenuto, magnetna rezonanca je najčešće korišćeni slikovni test mozga i kičmene moždine. Brojni su razlozi zbog koji lekar može zatražiti ovu vrstu pregleda, a to je najčešće kada je potrebno da utvrdi da li su prisutni:

 • problemi sa krvnim sudovima koji mogu, usled zapušenosti istih, dovesti do pojave aneurizmi
 • Povrede kičmene moždine,
 • Benigni ili maligni umori na mozgu,
 • moždani udar,
 • razne infekcije,
 • krvarenja na mozgu,
 • tečnost u moždanim šupljinama,
 • ciste
 • multiple-skleroza
 • promene na hipofizi
 • upale sinusa
 • povrede glave, lobanje ili unutar nje
 • migrena
 • začetak demencija
 • vrtoglavice ili gubitak svesti.

 

Priprema za pregled glave magnetnom rezonancom

 • Prilikom prvog kontakta sa lekarom, kada se pacijent javlja zbog pojave izvesnih poteškoća i bolova, potrebno je sa sobom poneti svu do tada prikupljenu dokumentaciju kako bi lekar imao jasan uvid u istoriju bolesti i kroz do tada urađene analize i razgovor sa pacijentom zaključio da li je potrebno i snimanje glave magnetom.
 • U prostoriji gde se aktivira magnetno polje nisu dozvoljeni metalni predmeti. Isti mogu uticati na kvalitet slike i zato će od pacijenta biti zatraženo da otkloni kompletan nakit, telefone, metalni novac, kartice i slično.
 • Metal sadrže i implantirani delovi u telu pacijenta, zato je važno obavestiti lekara ukoliko pacijent ima pejsmejker, metalne kopče u glavi, implatirane zube i slično.
 • Pregled ne utiče na uobičajeno ponašanje pacijenta niti zahteva promene u svakodnevnoj rutini, tako da pre, kao i posle pregleda pacijent može neometano da obavlja radne zadatke, zakazane obaveze, kao i da jede i pije.
 • Aparat se sastoji od pomerajućeg kreveta na kom leži pacijent i kružnog dela u koji se taj krevet uvlači. Kružni deo u kom se aktivira magnet kod pojedinih pacijenata, zbog zatvorenog prostora, može izazvati nelagodu, te je važno napomenuti lekaru ukoliko pacijent pati od problema sa klaustrofobijom.

 

Kako izgleda pregled abdomena magnetnom rezonancom?

Po pristupanju aparatu, pre njegove aktivacije, tehničar će smestiti pacijenta na pomerajući sto, a glava pacijenta će biti obnotana zavojnicom. Po aktiviranju aparata sto počinje da se pomera, odnosno uvlači u sam magnet, u njegov kružni deo. Unutar magneta se nalazi mikrofon koji služi za komunikaciju pacijenta sa tehničarem tokom trajanja pregleda. Tehničar prati tok snimanja iz susedne prostorije, ali zahvaljujući pomenutoj komunikacijskoj vezi putem interfona pacijentima je omogućeno da, iako tehničar nije pored njih, u svakom momentu mogu reći kako se osećaju ili da li eventualno žele da se pregled prekine.

Da bi kvalitet nastalog snimka bio što kvalitetniji, a slika maksimalno bistra važno je da pacijent prati uputstva tehničara i mirno leži tokom snimanja.

Odmah po obavljenom MR snimanju lekar dobija rezultate, koje analizira i na osnovu njih postavlja terapiju i dalje korake lečenja.

 

Rizici prilikom pregleda glave magnetnom rezonancom

Pregled magnetnom rezonancom ne izaziva bol i, što je još važnije, elektromagnetna polja ne proizvode nikakvo oštećenje tkiva bilo koje vrste. MR sistem može ponekad da proizvede glasno kuckanje, kucanje ili druge zvukove tokom procedure. Zato su čepići za uši obezbeđeni tokom pregleda da bi se sprečili problemi koji mogu biti povezani sa bukom koju stvara skener.

 

Prednosti snimanja glave magnetnom rezonancom

 • Magnetna rezonanca glave je brza i precizna metoda snimanja.
 • Nakon dobijenog snimka lekar sa preciznošću može znati koje se promene dešavaju unutar glave pacijenta i šta konkretno prouzrokuje izvesne poteškoće.
 • Po primeni ovakve vrste tehnologije u medicini lekarima je znatno olakšano što mogu sagledati unutrašnjost čovečijeg tela, a sve bez potrebne za hirurškim zahvatom.
 • Sva dosadašnja iskustva su pokazala da je konkretno MR tehnologija najpreciznija vrsta dijagnostike trenutno dostupa, preciznija od rendgena i CT skenera.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde

Top