Rendgen kolena

Rendgen kolena

Šta je RTG kolena?

Rendgen kolena je vrsta pregleda koja može pokazati oštećenje ili bolest zgloba kao što su poremećaji ili lomovi kostiju, dislocirani zglobovi, artritis ili tumor. Funkcioniše zahvaljujući RTG zracima koji, poput svetlosti ili radio talasa, zrače i prolaze kroz vaše telo i tako stvaraju sliku kolena koija se prikazuje na ekranu.

Konkretno, snimanje kolena se vrši iz 3 ugla - sa prednje, zadnje i bočne strane kolena sa ciljem da se detaljno sagledaju svi uglovi kolena i kolenske kapice.

 

Zašto je obavlja RTG kolena?

Brojni su razlozi zbog kojih lekari pribegavaju ovakvoj vrsti analize, prevashodno zato što RTG kolena ima moć da istraži patologiju kolenskog zgloba, najčešće u kontekstu traume. RTG pregledu kolena je obavezno pristupiti kada pacijent ima nelagodu koja je uporna i traje više dana bez popuštanja bola, otoka, crvenila u predelu kolena, zatim prisutno je klecanje kolena, nestabilnost prilikom hoda, takozvano škripanje prilikom savijanja kolena i još mnogo toga.

 

Kada se obavlja RTG kolena?

Najčešći razlozi su otkrivanje sledećeg:

 • traume
 • koštana osetljivost na glavi fibule
 • izolovana osetljivost patele
 • nemogućnost savijanja kolena do 90 stepeni
 • nemogućnost oslonca kompletne kilaže tela na jednu nogu
 • sumnja na osteoartritis
 • otkrivanje zglobnih izliva
 • infekcija

 

Priprema za RTG pregled kolena

Posebna priprema za ovu vrstu pregleda ne postoji. O bilo kakvim izmenama životnih navika će vas svakako lekar obavestiti prema vašem individualnom slučaju. Poželjno je ne tretirati regiju nikakvim kremama, terapija, oblogama, kao ni konzumirati lekove protiv bolova kako bi lekar imao realnu sliku o prisustvu eventualnog otoka ili crvenila, kao i da bi znao koji je prag vašeg bola i u kom položaju je naprijatnost najizraženija.

 

Kako se obavlja RTG kolena?

Pre otpočinjanja procesa pacijent će biti zamoljen da otkloni garderobu sa dela tela koji se snima, kao i sve metalne predmete kao što su nakit, telefoni, kartice, sitan novac i slično, jer navedeno može uticati na kvalitet snimka.

Prilikom pristupanja RTG aparatu radiolog će vas uputiti da li je potrebno da stojite, sednete ili legnete, u zavisnosti od oblika same mašine. Kada se smestite radiolog odlazi u susednu prostoriju odakle prati tok snimanja i upravlja aparatom. Po aktiviranju rendgena isti će poslati snop jonizujućeg zračenja kroz rendgensku cev. Ova energija prolazi kroz deo tela koji se tretira rendgenskim zracima i zatim ih apsorbuje na filmu ili digitalnom fotoaparatu kako bi se stvorila slika.

Ceo test traje ne više od 10 do 15 minuta i utoku testiranja od pacijenta se očekuje da bude miran i prati uputstva lekara koji prati proceduru.

 

Rizici RTG snimanja kolena

Jedini rizik koji se vezuje za ovu vrstu pregleda je aktiviranje izvesne doze zračenja prilikom procedure. Važno je naglasiti da je količina izuzetno mala i ne postoji mogućnost ostavljanja bilo kakvih posledica po ljudski organizam.

Jedina kategorija pacijenata koja može biti nešto osetljivija na rendgensko zračenje su deca i trudnice zbog fetusa u razvoju. Zato je važno naglasiti lekaru ukoliko se sumnja na prisustvo trudnoće kako bi se eventualno sagledali drugi načini ispitivanja.

Svakako, prilikom obavljanja ove vrste pregleda pacijentima se uvek dodeljuje olovna kecelja kojom se prekrivaju reproduktivni organi i zahvaljujući kojoj se blokiraju x zraci.

 

Prednosti RTG snimanja kolena

 • RTG kolena je potpuno bezbolna procedura i tokom iste pacijent ne oseća nikakvu nelagodu niti x zrake na svom telu.
 • RTG kolena je procedura koja veoma brzo može pružiti lekaru neophodne odgovore o tome šta se dešava u telu pacijenta i na osnovu rezultata snimanja može se postaviti adekvatna terapija i otpočeti proces lečenja.
 • RTG kolena je neinvazivna metoda koja ne ostavlja nikakve posledice po ljudsko telo.
 • RTG kolena omogućava radiologu da sagleda šta se dešava u unutrašnjosti tela pacijenta bez potrebe za hirurškim zahvatima.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Top