RTG grudnog koša

RTG grudnog koša

Šta je RTG grudnog koša?

Rendgenski snimci grudnog koša proizvode slike vašeg srca, pluća, krvnih sudova, disajnih puteva i kostiju grudnog koša i kičme. RTG grudnog koša takođe može otkriti tečnost u ili oko pluća ili vazduh koji okružuje pluća.

Ukoliko se prijavite svom lekaru sa bolom u grudima, povredom grudnog koša ili otežanim disanjem, zasigurno ćete biti upućeni na RTG snimanje. Slika pomaže vašem lekaru da utvrdi da li imate problema sa srcem, abnormalnosti na plućima, upalu pluća, slomljena rebra, emfizem, rak ili bilo koje od nekoliko drugih stanja.

 

Zašto se obavlja RTG grudnog koša?

Brojni su razlozi zbog kojih bi vas lekar uputio na RTG pregled i obzirom da predstavljaju veliku pomoć na osnovu koje lekari mogu sagledati šta se dešava u unutrašnjosti tela pacijenta, rendgenski snimci grudnog koša su zapravo veoma česta i potpuno uobičajena vrsta pregleda. Rendgen grudnog koša procedura na koju će vas lekar uputiti ukoliko posumnja na bolest srca ili promene na plućima, a adekvatna je vrsta pregleda i prilikom praćenja toka lečenja i reakcije pacijenta na prepisanu terapiju.

 

Kada se obavlja RTG pluća?

Rendgen grudnog koša može otkriti brojne promene na ovom važnom organu u ljudskom organizmu što najčešće uključuje:

 • Stanja i promene na vašim plućima - Rendgenski snimci grudnog koša mogu otkriti rak, infekciju ili sakupljanje vazduha u prostoru oko pluća, što može dovesti do kolapsa pluća. Takođe mogu pokazati hronična stanja pluća, kao što su emfizem ili cistična fibroza, kao i komplikacije povezane sa ovim stanjima.
 • Problemi sa sarcem - Rendgenski snimci grudnog koša mogu pokazati promene ili probleme u plućima koji potiču od srčanih problema. Na primer, tečnost u plućima može biti rezultat kongestivne srčane insuficijencije.
 • Veličina i obris vašeg srca - Promene u veličini i obliku vašeg srca mogu ukazivati na srčanu insuficijenciju, tečnost oko srca ili probleme sa srčanim zaliscima.
 • Krvni sudovi - Pošto su obrisi velikih sudova u blizini vašeg srca - aorte i plućnih arterija i vena - vidljivi na rendgenskim snimcima, oni mogu otkriti aneurizme aorte, druge probleme sa krvnim sudovima ili urođenu srčanu bolest.
 • Depoziti kalcijuma - Rendgenski snimci grudnog koša mogu otkriti prisustvo kalcijuma u ​​vašem srcu ili krvnim sudovima. Njegovo prisustvo može ukazivati na masti i druge supstance u vašim sudovima, oštećenje srčanih zalistaka, koronarnih arterija, srčanog mišića ili zaštitne vrećice koja okružuje srce. Kalcifikovani čvorovi u plućima su najčešće od stare, rešene infekcije.
 • Prelomi - Prelomi rebara ili kičme ili drugi problemi sa kostima mogu se videti na rendgenskom snimku grudnog koša.
 • Postoperativne promene - Rendgenski snimci grudnog koša su korisni za praćenje vašeg oporavka nakon što ste imali operaciju na grudima, kao što su srce, pluća ili jednjak. Vaš lekar može da pogleda sve vodove ili cevi koje su postavljene tokom operacije da bi proverio da li ima curenja vazduha i područja nakupljanja tečnosti ili vazduha.
 • Pejsmejker, defibrilator ili kateter - Pejsmejkeri i defibrilatori imaju žice pričvršćene za vaše srce kako bi vam pomogli da kontrolišete puls i ritam. Kateteri su male cevi koje se koriste za isporuku lekova ili za dijalizu. Rendgen grudnog koša se obično radi nakon postavljanja takvih medicinskih uređaja kako bi se uverilo da je sve pravilno postavljeno.

 

Priprema za RTG pregled grudnog koša?

Posebna priprema za vu vrstu pregleda ne postoji i ne zahteva od pacijenta. Pre pristupanaj RTG snimanju pacijent može neometano da jede, pije i konzumira terapiju ukoliko ista postoji. Od pacijenta se jedino zahteva da na pregled ponese svu prethodnu dokumentaciju koja pokazuje koji su sve pregledi obavljani i upućuje lekara u istoriju bolesti.

 

Kako se obavlja RTG grudnog koša?

Pacijentima se preporučuje da na pregled dođu u udobnoj garderobi koju je lako otkloniti, jer se pre aktiviranja aparata zahteva od pacijenta da ukloni gornji deo garderobe (od pojasa pa na gore), kako bi kvalitet snimka bio što precizniji. Iz istog razloga je potrebno ukloniti metale sa tela, kao što je nakit, ukosnice, metalni novac, platne kartice, satovi, raifovi i slično, jer sve navedeno može narušiti bistrinu dobijenog snimka.

Prilikom pristupanja aparatu radiolog će vas postaviti između dve ploče koje po aktiviraju proizvode x zrake i tako stvaraju slike vašeg grudnog koša. U zavisnosti od aparata možete stajati i sedeti.

Kompletan proces snimanja prati lekar iz susedne prostorije i daje uputstva kako da se okrenete i pomerite. Obzirom da je konkretno upitanju snimanje grudnog koša, za potrebe ove vrste pregleda može se desiti da od pacijenta bude zatraženo da udahne duboko i zadrži dah na nekoliko sekundi kako bi se izbeglo pomeranje grudnog koša gore-dole.

 

Rizici RTG pregleda grudnog koša

Rizik koji se vezuje za ovakvu vrstu pregleda se odnosi na aktiviranje x zraka koji su neophodni za stvaranje slike. Važno je napomenuti da zračenje koje prolazi kroz vaše telo nema moć oštećivanja organizma ili ostvaljanja bilo kakvih posledica po ljudsko telo, jer je količia izuzetno mala.

 

Prednosti RTG snimanja grudnog koša

 • RTG grudnog koša je potpuno neinvazvna, bezbolna i brza metoda snimanja.
 • RTG grudnog koša pruža mogućnost lekarima da sagledaju unutrašnjost tela pacijenta u realnom vremenu.
 • RTG grudnog koša vizualizuje unutrašnjost ovog organa bez potrebe za hirurškim zahvatima.
 • RTG snimanje je generalno veoma zastupljeno u hitnoj dijagnostici.
 • RTG snimanje omogućava lekarima da postave pravilnu dijagnozu, tok lečenja i odrede eventualne dalje vrste ispitivanja.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Top