MR vrata

MR vrata

Šta je magnetna rezonanca vrata?

Magnetna rezonanca (MRI) vrata je bezbolan, neinvazivan test koji pruža detaljne slike mekih tkiva vašeg vrata. MR mašina stvara slike pomoću magnetnog polja i radio talasa.

MR skeniranje kombinuje snimljene segmente kako bi nastala 3-D slika vaših unutrašnjih struktura, tako da je ovo značajno efikasnije skeniranje od drugih prilikom otkrivanja izvesnih abnormalnosti. U nekim slučajevima i ukoliko lekar proceni se daje kontrastno sredstvo, i to kroz intravensku (IV) liniju, a sve sa ciljem da bi se bolje vizualizirale određene strukture ili abnormalnosti.

 

Zašto se obavlja MR skeniranje vrata?

Vaš lekar radiolog određuje da li je potrebno pristupiti ovakvoj vrsti pregleda i ukoliko je neophodno da bolje sagleda šta se dešava u unutrašnjosti vašeg tela kako bi postavio adekvatnu terapiju onda vas lekar može uputiti na:

MR brahijalnog pleksusa - MR pregled brahijalnog pleksusa biće naručen kada lekar želi detaljan pregled nerava koji počinju u vratnoj kičmi i idu u desnu ili levu ruku.

MR vrata mekog tkiva - Lekar može naručiti ovu vrstu MR-a ako želi da vidi sva meka tkiva od dna očiju do vrha grudnog koša.

 

Kada se obavlja MR snimanje vrata?

MR vrata je koristan alat za otkrivanje brojnih stanja, uključujući:

 • Traume
 • Infekcije
 • Rak ili tumori u regiji vrata najčešće mekih tkiva
 • Poremećaji u regiji vrata koji se odnose na meka tkiva i zglobove
 • Abnormalnosti štitne žlezde

MR može pomoći da se utvrdi da li ste pretrpeli bilo kakvu štetu prilikom izvesne povrede. Vaš lekar može takođe naručiti MRI da istraži simptome kao što su:

 • Bol u vratu i ukočenost
 • Oticanje mekih tkiva
 • Mase ili grudvice
 • Crvenilo ili groznica u predelu vrata

Pored toga, postoji vrsta MR koja se zove angiografija magnetne rezonance (MRA), koja još bolje i detaljnije ispituje krvne sudove na vratu.

 

Priprema za pregled vrata magnetnom rezonancom

Pošto je MR mašina sačinjena od veoma jakog magneta, važno je da obavestite svog doktora ukoliko u telu imate nešto od sledećeg:

 • Pejsmejker
 • Defibrilator
 • Veštački krvni sud
 • Stentovi
 • Bilo koji drugi metalni ili elektronski implant

Takođe je važno obavestiti lekara ukoliko je pacijentkinja trudna ili sumnja na trudnoću.

Korisno je nositi odeću bez metala ili ukrasa. Takođe, potrebno je sa tela otkloniti nakit ili dodatke za kosu bilo koje vrste.

Pored toga, važno je da obavestite medicinsko osoblje da li ste klaustrofobični, kako bi lekar sagledao da li je potrebno prepisivanje  sedativa radi boljeg ugođaja i osećaja opuštenosti tokom pregleda.

 

Kako se obavlja MR pregled vrata?

Tokom ispitivanja, važno je da ostanete mirni da biste dobili kvalitetan rezultat pregleda i biste slike.

Prilikom pristupanja MR aparatu leći ćete na sto koji, po aktiviranju, klizi u aparat za magnetnu rezonancu. Sto klizi kroz veliki magnet u obliku cevi. Nakon što sto uđe u mašinu, tehnolog će snimiti nekoliko slika, od kojih će svaka trajati nekoliko minuta. U mašini se nalazi postavljen mirofon / interfon koji vam omogućava da komunicirate sa osobljem tokom čitavog trajanja pregleda.

Test obično traje 30 do 60 minuta. MR tokom svog rada proizvodi glasne zvukove udaranja i iz tog razloga se pacijentima dodeljuju čepovi za uši ili slušalice koje blokiraju zvukove MR mašine.

 

Rizici prilikom MR snimanja vrata

Ne postoje rizici povezani sa samim MR. Postoji vrlo mala šansa da ćete imati alergijsku reakciju na kontrastni rastvor, a zbog istog je važno da kažete medicinskom osoblju ako imate smanjenu funkciju bubrega.

 

Prednosti pregleda vrata magnetnom rezonancom

 • Lekar sa sigurnošću može sagledati šta se dešava u unutrašnjosti tela pacijenta, a bez potrebe za hirurškim intervencijama.
 • Na osnovu rezultata pregleda vaš lekar može odediti adekvatnu terapiju i dalji tok čečenja.
 • Mr vrata je potpuno bezbolna, a veoma efikasna metoda koja u najbržem mogućem roku pruža lekaru sve neophodne informacije.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Top