MR dojki

MR dojki

 

Šta je ultrazvuk dojke, magnetna rezonanca MR dojke i mamografija?

Ultrazvuk dojke, magnetna rezonanca dojke i mamografija su dijagnostičke metode koje su iz više razloga, koji će biti nadalje obrazloženi, apsolutna preporuka svih lekara, a poziv medicinara globalno je vrlo jasan i pokazatelj je ujedinjenog stava o važnosti ovih vrsta pregleda za žene. Redovni pregledi, koje je potrebno obavljati barem jednom godišnje, su od velike važnosti za žene, obzirom da su ključni za pravovremeno utvrđivanje prisustva promena unutar tkiva dojki. Prognoza eventualnih bolesti, kao što je između ostalog i karcinom dojke, se značajno poboljšava, kada se na vreme primeni neka od pomenutih metoda za pregled dojke, a zatim su lečenje i terapija nadalje isto tako znatno efikasniji.

ULTRAZVUK DOJKI

Ultrazvuk dojke je veoma jednostavna, bezbolna, a ujedno vrlo efikasna metoda pregleda dojke koja funkcioniše po principu ultrazvučnih talasa koji lako prolaze kroz tkivo dojke i tako stvaraju povratnu informaciju o stanju unutar dojke. Ultrazvuk dojke se primenjuje za analiziranje kože na području dojke, potkožnog masnog tkiva, mlečnih žlezda i čvorova, cisti u dojci i na osnovu ultrazvučnog pregleda lekar može razlikovati benigne od malignih promena na dojkama.

Žene se na pregled dojki ultrazvukom javljaju iz više razloga: zbog bola u dojci, čvorića u dojci koji se napipa na dodir što često u praksi može biti bezopasna mastopatija (dobroćudni tumor fibroadenom ili cista), ali isto tako može biti i zloćudna promena odnosno rak dojke (karcinom dojke). Kod sve većeg broja žena razlog za dolazak na ultrazvučni pregled je redovna godišnja kontrola, koja je suštinski možda od najvećeg značaja za zdravlje žene. Ultrazvučni pregled dojke se preporučuje pacijentkinjama mlađim od 40 godina, naročito ukoliko je prisutna mastopatija, zatim zbog postoperativnih ožiljaka, pa prilikom upotrebe tableta za kontracepciju i prilikom ugrađenih implantata.

Ukoliko pregled ultrazvukom pokaže promene koje vašem lekaru deluju sumnjivo, dalji koraci lekara su punktiranje tih promena, a zatim se materijal dostavlja na citološku analizu. Pravilan pregled dojki obuhvata i pregled limfnih čvorova u predelu pazušnih jama.

MAMOGRAFIJA

Mamografija predstavlja snimanje tkiva dojki rendgenom i jedna je od najefikasnijih dijagnostičkih metoda za pregled dojki kod žena starosti iznad 40 godina. U praksi se primenjuju dve vrste mamografskog pregleda:

- skrining mamografija je snimanje dojki koje primenjuju zdrave žene sa ciljem detektovanja tumora koji nisu lako opipljivi i koji se ne mogu dodirom lako uočiti i,

- dijagnostička mamografija adekvatna za žene koje se prijave na pregled po napipanoj promeni u dojci. SZO smatra i predlaže da se prva pomenuta, skrining mamografija primenjuje na 2 godine, dok za dijagnostičku mamografiju radiolog određuje i prati dalji ritam pregleda.

Preciznost mamografskog pregleda u velikoj meri zavisi i od gustine tkiva snimanih dojki, kao i od drugi faktora, a to su konstitucije pacijentkinje, porođaji i dužina dojenja posle porođaja, status menopauze, itd.

Mamografija je obavezna ukoliko pacijentkinja prilikom dodira napipa čvorić na dojci, ukoliko primeti promenu tvrdoće dojke ili dela dojke, ukoliko je prisutan nasledni faktor, isto tako ako su prisutne uvećane žlezde ispod pazušne jame, ali i kao redovan pregled posle 40. godine života.

MAGNETNA REZONANCA DOJKI

Magnetna rezonanca dojki se ne primenjuje kao preventivna radiološka metoda kao što su ultrazvuk i mamografija. MR dojke je dopunski dijagnostički pregled prilikom kog se stvara detaljnija slika promene primećene na ultrazvuku ili mamografiji. Pregled dojke magnetnom rezonancom može biti preventivna metoda za žene u čijoj je porodici postojala tumorska promena dojki pre 50. godine života.

Ova vrsta pregleda se najčešće vrši zbog:

- Praćenja već utvrđene promene: njene veličine i da li je ta promena zahvatila i okolno tkivo, da li su promene pristutne u jednoj ili obe dojke, da li su uvećani i limfni čvorovi. Na osnovu ovakvog pregleda lekar će dalje preporučiti biopsiju ili će odlučiti, prema stanju pacijentkinje, da je u tom momentu dovoljno samo praćenje tih promena.

- Kod promena u pazušnom području MR pregled se primenjuje da bi se videlo da li se te promene nalaze i u samim dojkama

- Pre i tokom primene hemioterapije kako bi se uvideo efekat iste

- Posle operacije tumora dojke

- Posle ugradnje implantata kako bi se proverilo da li je došlo do rupture i da ima li izliva

Priprema za MR dojke

Posebne pripreme nisu potrebne. Pacijentkinja koja dolazi na pregled može normalno da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti i pre i odmah posle pregleda. Jedini poseban uslov za MR dojke je da se pregled obavlja od 6. do 14. dana ciklusa što će vam svakako naglasiti i vaš lekar. Ovakvo snimanje uvek podrazumeva i primenu kontrastnog sredstva.

Ukoliko do sada niste vršili pregled magnetnom rezonancom i želite detaljnije da se uputite o istom pogledajte opšte informacije o MR pregledima. Za zakazivanje pregleda nas slobodno kontaktirajte.

Top