MR angiografija

MR angiografija

Šta je MR angiografija?

Angiografija ili arteriografija je način proučavanja zdravlja vena i arterija. Iako se često povezuje sa srcem, može se koristiti da se utvrdi da li su krvni sudovi u celom telu blokirani, oštećeni ili deformisani. Pored MR vrste angiografije u praksi je poznata i RTG ili kateterska angiografija za čije izvođenje je potrebna upotreba cevčice koja se provlači kroz telo do područja koje se proučava. Prilikom pristupanja MR angiografiji cevčica nije potrebna i samim tim je ova modernija vrsta pregleda dosta brža, manje invazivna i bez prisustva bilo kakve nelagodnosti u odnosu na tradicionalne preglede.

Zašto je potrebno obaviti MR angiografiju?

MR angiografija je jedan od pregleda kojima lekari vrlo rado i često pribegavaju kada je potrebno detaljno sagledati stanje unutar vena i krvnih sudova u telu pacijenta. Ovakvim pregledom se takođe izbegavaju i hirurške intervencija i bilo kakva fizička otvaranja tela pacijenta.

Pregled je idealan u situacijama kada treba utvrditi prisustvo nakupljenih masti i kalcijuma u arterijama pacijenta, prikazati suženje ili bilo kakve blokade u koronarnim arterijama, pronaći izbočenja ili suženja aorti, kao i bilo kakve abnormalne izrasline u telu pacijenta koje mogu biti naznake tumora.

Kada je potrebno obaviti MR angiografiju?

 • Za otkrivanje aneurizme (mesta gde se krvni sud izboči ili suzi)
 • Da se ​​utvrdi da li su neki krvni sudovi pocepani
 • Za ispitivanje nakupljanja plaka ili drugih začepljenja u krvnim sudovima
 • Za određivanje stepena bolesti arterija, posebno krvnih sudova oko srca
 • Za istraživanje problema u mozgu, kao što su moždani udar ili cerebralno krvarenje
 • Da bi se identifikovali problemi sa protokom krvi, kao što su problemi sa cirkulacijom u nogama
 • Da bi se ​​ispitali bilo kakve malformacije krvnih sudova
 • Za procenu koronarnih vena pre postavljanja pejsmejkera
 • Da bi se proverila efikasnost ranije angioplastike ili procedure stenta
 • Za procenu rezultata operacije bajpasa
 • Angiograme hirurzi takođe ponekad koriste za planiranje operacije ili za odabir najbolje hirurške procedure.

Kako se izvodi procedura MR angiografije?

Pre otpočinjanja same procedure pacijent dobija kontrastnu boju koja se aplikuje venski. Boja pomaže da se krvni sudovi bolje i detaljnije prikažu na MR slikama. 

Tokom procedure pacijent leži na dugačkom pomerajućem stolu koji se po aktiviranju mašine uvlači u cev koja je nalik tunelu (MR skener).

Tokom skeniranja od pacijenta se očekuje da leži mirno i zadrži dah prema uputstvima radiološkog tehničara.

Lekar upravlja MR aparatom iz prostorije koja se nalazi tik do sobe u kojoj se odvija pregled i koja je odvojena staklenim prozorom, ali interfonom povezana sa MR aparatom, tako da sve vreme pregleda postoji komunikacija sa pacijentom.

Priprema za MR angiografiju

Hrana i lekovi

Obično, test zahteva da se ništa ne jede oko četiri sata pre testa, dok je konzumacija vode za piće prihvatljiva. Ukoliko pacijent konzumira izvesnu terapiju za neku hroničnu bolest o istom je potrebno obavestiti lekara koji će zatim proceniti da li potrebna redukcija terapije pre pristupanja testu.

Odeća i lični predmeti

Postupak zahteva otklanjanje nakita, naočara i bilo kojih drugih metala koji mogu ometati kvalitet slike. Isto tako se uklanja i odeća sa dela tela koji se snima.

Prednosti MR angiografije

 • MR angiografija se koristi za dijagnozu i prikaz veoma detaljnih slika unutrašnjosti vaše glave, vrata, tela, nogu i ruku.
 • Može se koristiti tokom operacije za pregled krvnih sudova dok se popravljaju.
 • MR skeniranje ne koristi zračenje.
 • MR angiografija je potpuno bezbolna, tačna i brza procedura.

Rizici MR angiografije

Test se može uraditi korišćenjem boje (kontrasta) kako bi se krvni sudovi jasnije prikazali na slikama. Ukoliko pacijent ima alergijsku reakciju na kontrastnu boju porebno je o tome obavestiti lekara.

Važno je napomenuti da se prilikom MR pregleda upotrebljava drugačiji kontrast nego prilikom recimo CT skeniranja, odnosno upitanju je gadolinijum koji nije na bazi joda i samim tim su šanse za neku alergijsku reakciju znatno manje.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Top