Magnetna rezonanca kičme

Magnetna rezonanca kičme

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA?

Magnetna rezonanca (MRI) je medicinska tehnika snimanja koja se koristi u radiologiji za formiranje slika anatomije i fizioloških procesa u telu. MR skeneri koriste jaka magnetna polja, gradijente magnetnog polja i radio talase za generisanje slika organa u ljudskom telu. MR ne uključuje rendgenske snimke ili upotrebu jonizujućeg zračenja, što ga razlikuje od CT i PET skeniranja.

 

ZAŠTO SE OBAVLJA MAGNETNA REZONANCA KIČME?

Ukoliko ste pacijent koji se javio lekaru zbog pojave bolova u predelu kičme koji remete normalno funkcionisanje u toku dana vrlo je verovatno da ćete biti upućeni na magnetnu rezonancu kičme kako bi lekar utvrdio zbog čeka su poteškoće nastale.

Do poteškoća može doći usled raznih degenerativnih promena, nastalih upalnih procesa, razijenog tumora, suženja kičmenog kanala i slično.

Isto tako, magnetna rezonanca kičme je preporučljiva i pacijentima koji su se javili lekaru sa problemima sa bešikom (a prethodno izvršene analize bešike su uredne), kao i ukoliko je prisutna slabost ili utrnulost ruku ili nogu.

 

Kičmeni stub je važan deo ljudkosg tela i njegov kompletni nosač uspravnog i sačinjen je iz 33 do 34 pršljenova.

Snimanju kičme magnetnom rezonancom se u praksi pristupa iz tri dela, a to su:

 • Vratni odnosno cervikalni deo
 • Grudni odnosno torakalni deo
 • Slabinski odnosno lumbalni deo

 

KADA se vrši pregled KIČME MAGNETNOM REZONANCOM?

Ukoliko se pacijent obrati lekaru zbog pojave problema sa disanjem ili pojave kašlja nakon povrede kičme zasigurno će biti upućen na MR kičme.

Magnetna rezonanca kičme omogućava vašem lekaru da pregleda male kosti, nazvane pršljenovi, koji čine vaš kičmeni stub, kao i kičmeni disk, kičmeni kanal i kičmenu moždinu. Uloga pregleda kičme magnetnom rezonancom je da se usresredi i nađe:

 • Prelome u pršljenima
 • Povrede kičme
 • Infekcije
 • Otoke
 • Probleme sa kičmenom moždinom
 • Izbočene ili skliznute kičmene diskove
 • Tumore
 • Neobične krivine u kičmi

 

PRIPREMA ZA PREGLED KIČME MAGNETNOM REZONANCOM

 • Prilikom prvog dolaska kod lekara potrebno je da pacijent sa sobom donese svu do tada prikupljenu dokumentaciju koja govori o istoriji pregleda kojima je pacijent do tada pristupio.
 • Posebna priprema nije potrebna i ista ne uključuje promene u svakodnevnim obavezama ili izmene u konzumiranju hrane i pića. Jedino je neophodno, pre ulaska u prostoriju u kojoj se obavlja snimanje, da pacijent sa sebe otkloni sav metal kao što su šnale i ukosnice na glavi, nakit, metalni novac, telefoni i slično.
 • Pre pregleda potrebno je napomenuti lekaru ukoliko pacijent ima ugrađeno neko „pomagalo“ kao što je pejsmejker, veštački kuk, implanti u desnima, kopče u glavi i slično.

 

KAKO IZGLEDA PREGLED KIČMENOG STUBA NA MAGNETNOJ REZONANCI?

Postupak je vrlo jednostavan i traje od 30 do 45 minuta. Važno je napomenuti da je bezbolan i neinvazivan i ne ostavlja oštećenja po čovečije telo. Kao bi slike nastale MR aparatom bile što jasnije potrebno je da pacijent prati uputstva tehničara koji prati kompletan tok snimanja. U prostoriji gde se vrši snimanje pacijent boravi sam, a tehničar se nalazi u susednoj prostoriji sa kojom pacijent ima komunikaciju putem interfona. Pregled izgleda tako da pacijent leži na pomerajućem stolu koji se po aktivaciji aparata uvlači u kružni deo magneta gde se zapravo dešava potupak snimanja. Kako bi pregled proteo što prijatnije za pacijenta dodeljuju se čepići za uši ili slušalice koje neutrališu buku koju stvara aparat tokom snimanja.

 

RIZICI PRILIKOM PREGLEDA KIČME MAGNETNOM REZONANCOM

Rizici su minimalni i nisu vezani za zračenje, jer je ovo jedina radiološka metoda koja ne koristi X zrake za vizualizaciju određenog dela tela. Dakle, zračenje ne postoji ni u najmanjoj meri, te zbog te činjenice je važno naglasiti da sve kategorije pacijenata mogu bez bojazni obaviti ovu vrstu pregleda uključujući i trudnice.

Neprijatnost koja može biti prisutna je kod osoba koje imaju problema i susreću se strahom od klaustrofobije zbog kružnog i zatvorenog dela magneta u koji se sto nakom leži pacijent uvlači. Zato je važno obavestiti lekara o ovome kako bi se pacijent kroz razgovor opustio, a isto tako nije isključeno i prepisivanje sedativa kako bi pregled protekao sa što manje stresa po pacijenta.

 

PREDNOSTI SNIMANJA KIČME MAGNETNOM REZONANCOM

 • Magnetna rezonanca kičme je krucijalan pregled, jer radiologu odmah po obavljenom snimanju pruža potrebne informacije o tome šta se dešava unutar kičme pacijenta.
 • Magnetna rezonanca kičme ima tu „moć“ da najdetaljnije prikaže meka trkiva u telu pacijenta koja drugim radiološkim metodama, kao što su CT ili RTG mogu biti zaklonjena koštanim strukturama.
 • Magnetna rezonanca kičme predstavlja revoluciju u medicini, jer omogućava lekaru da pristupi pravilnim koracima lečenja i terapiji, a bez potrebe za hirurškim zahvatom kako bi se sagledala unutrašnjost tela pacijenta.

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

Top