Magnetna rezonanca dojki

Magnetna rezonanca dojki

Šta je magnetna rezonanca dojke?

Magnetna rezonanca (MR) dojke koristi magnetno polje i radio talase za izradu detaljnih slika struktura unutar dojke. Prvenstveno se koristi kao dodatni alat za skrining dojke mamografijom ili ultrazvukom. Može se koristiti za skrining žena sa visokim rizikom od raka dojke, procenu obima raka nakon dijagnoze ili dalju procenu abnormalnosti uočenih na mamografiji. MR dojke ne koristi jonizujuće zračenje.

Zašto je potrebno obaviti snimanje dojke magnetnom rezonancom?

MR dojke se koristi za procenu i dijagnostikovanje promena na dojci pacijenta. Takođe se koristi za skrining raka dojke kod žena za koje se smatra da imaju visok rizik od bolesti.

Vaš lekar vam može preporučiti MR dojke ako:

 • Vam je dijagnostikovan rak dojke i vaš lekar želi da utvrdi stepen raka
 • Imate sumnju na curenje ili rupturu implantata u grudima
 • Imate visok rizik od raka dojke ili postoji porodična istorija oboljenja
 • Imate veoma gusto tkivo dojke, a mamografi nisu otkrili raniji rak dojke
 • Imate istoriju prekanceroznih promena dojke - kao što je atipična hiperplazija ili lobularni karcinom in situ - i jaku porodičnu istoriju raka dojke i gustog tkiva dojke
 • Imate naslednu promenu gena za rak dojke, kao što je BRCA1 ili BRCA2
 • Imali ste tretmane zračenjem u predelu grudi pre 30. godine

Ako niste sigurni da li ste možda izloženi velikom riziku, zamolite svog provajdera da vam pomogne da odredite ličnu procenu rizika. Upućivanje na kliniku za dojke ili specijalistu za zdravlje dojki može vam pomoći da bolje razumete svoj rizik i opcije skrininga.

Kada je potrebno obaviti snimanje dojke magnetnom rezonancom?

MR snimanje dojke se može koristiti u različitim situacijama:

 • Za skrining raka dojke: Za određene žene sa visokim rizikom od raka dojke, preporučuje se obavljanje MR snimanje dojke zajedno sa godišnjim mamografskim pregledom. Iako magnetna rezonanca može da pronađe neke vrste raka koje se ne vide na mamografu, velika je verovatnoća da će pronaći abnormalnosti na dojci za koje se ispostavi da nisu rak, što može dovesti do obavljanja nepotrebnih testova. Zbog toga se MR ne preporučuje kao skrining test za žene sa prosečnim rizikom od raka dojke.
 • Za pogled dojke ukoliko postoje simptomi raka dojke: MRI dojke se ponekad može uraditi ako se sumnja na rak dojke (na osnovu simptoma ili nalaza pregleda, kao što je sumnjiv iscedak iz bradavica).
 • Kako bi se utvrdio stepen raka dojke: Ako je rak dojke već dijagnostikovan, ponekad se radi magnetna rezonanca dojke kako bi se utvrdila tačna veličina i lokacija raka, kako bi se potražili drugi tumori u dojci.
 • Za proveru curenja silikonskih implantata u grudima: Kod žena sa silikonskim implantatima za dojke, MR dojke se može koristiti za proveru curenja implantata.

Priprema za snimanje dojke magnetnom rezonancom

Da biste se pripremili za MR dojke, potrebno je da:

 • Zakažete MR snimanje na početku menstrualnog ciklusa.
 • Obavestite svog lekara o svim alergijama koje imate. Većina MR procedura koristi boju da bi se slike lakše tumačile. Boja se obično daje kroz venu na ruci.
 • Kažete svom lekaru ako imate problema sa bubrezima. Boja koja se obično koristi za poboljšanje MR slika nazvana gadolinijum može izazvati ozbiljne komplikacije kod ljudi sa bubrežnim problemima.
 • Kažete svom lekaru ako ste trudni. MR se generalno ne preporučuje ženama koje su trudne zbog potencijalnog rizika od kontrasta gadolinijuma za bebu.
 • Kažete svom lekaru ako dojite. Ako dojite, vaš lekar može preporučiti da prestanete dva dana nakon MRI.
 • Ne nosite ništa metalno tokom MR snimanja. Metalni predmeti, kao što su nakit, ukosnice i satovi, mogu se oštetiti tokom pregleda.
 • Obavestite svog lekara ako imate implantirani medicinski uređaj, kao što je pejsmejker, defibrilator, implantirani priključak za lek ili veštački zglob.

Kako se obavlja snimanje dojke magnetnom rezonancom?

Kada stignete na zakazani pregled, medicinski tehničar vam može dati ogrtač nakon što skinete odeću od struka nagore. Upozoriće vas da je potrebno da skinete sav nakit. Važno je da obavestite tehničara ili lekara ukoliko imate problema da budete u malom, skučenom prostoru, jer vam može dati blagi sedativ za smirenje.

Boja (kontrastno sredstvo) se može ubrizgati kroz intravensku liniju u vašu ruku da bi se tkiva ili krvni sudovi na MRI slikama lakše videli.

MR mašina ima veliki, centralni otvor. Tokom MR snimanja dojke, ležite licem nadole na stolu za skeniranje. Vaše grudi se uklapaju u šupljinu na stolu, koja sadrži kalemove koji detektuju magnetne signale sa MR mašine. Ceo sto zatim klizi u otvor mašine.

MRI mašina stvara magnetno polje oko vas, a radio talasi su usmereni na vaše telo. Nećete osetiti magnetno polje ili radio talase, ali možete čuti glasno kuckanje i udarce koji dolaze iz unutrašnjosti mašine. Zbog glasne buke, možda ćete dobiti čepove za uši.

Tokom testa, tehničar prati snimanje iz druge prostorije i sa njim možete razgovarati preko mikrofona. Bićete upućeni da dišete normalno, ali da ležite što mirnije, radi stvaranja što kvaltitenijih slika.

MR snimanje dojke može trajati od 30 minuta do jednog sata.

Prednosti snimanja dojki magnetnom rezonancom

MR je neinvazivna tehnika snimanja koja ne uključuje izlaganje zračenju. Pokazao vrednim u otkrivanju stadijuma raka dojke, posebno kada druge vrste snimanja (mamografija, ultrazvuk, itd.) ne daju adekvatne informacije.

MRI kao dodatak mamografiji pokazao se korisnim u proceni žena sa visokim rizikom od raka dojke.

MR može uspešno da prikaže gusto tkivo dojke uobičajeno kod mlađih žena i može uspešno da snimi implantate dojke. I jedno i drugo je teško snimiti korišćenjem tradicionalne mamografije.

Manja je verovatnoća da će kontrastni materijal za MRI gadolinijum izazvati alergijsku reakciju od kontrastnih materijala na bazi joda koji se koriste za rendgenske snimke i CT skeniranje.

Rizici snimanja dojki magnetnom rezonancom

 • MRI pregled ne predstavlja gotovo nikakav rizik za prosečnog pacijenta kada se poštuju odgovarajuće bezbednosne smernice.
 • Ako se koristi sedacija, postoji rizik od prevelike upotrebe. Međutim, vaši vitalni znaci će se pratiti kako bi se ovaj rizik sveo na minimum.
 • Jako magnetno polje nije štetno za vas. Međutim, to može dovesti do kvara implantiranih medicinskih uređaja ili izobličenja slike.
 • Nefrogena sistemska fibroza je poznata komplikacija vezana za injekciju kontrasta gadolinijuma. Obično se javlja kod pacijenata sa teškim oboljenjem bubrega. Međutim, vaš lekar će pažljivo proceniti funkciju bubrega pre nego što razmisli o injekciji kontrasta.
 • Postoji veoma mali rizik od alergijske reakcije ako se na vašem pregledu koristi kontrastni materijal. Takve reakcije su obično blage i kontrolisane lekovima.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

Top