KOMPLETAN GINEKOLOŠKI PREGLED

Bimanuelni pregled ginekologa, kolposkopski pregled, PAPA i VS, palpatorni pregled grudi, UZ male karlice

Top