Kolor dopler

Kolor dopler

Dopler ultrazvuk je test koji koristi visokofrekventne zvučne talase za merenje količine krvi koja protiče kroz arterije i vene, obično one koje snabdevaju krvlju ruke i noge pacijenta.

Kolor dopler ultrazvuk je procedura bez rizika i bola, koja zahteva malo pripreme. Test pruža vašem lekaru važne informacije o protoku krvi kroz vaše glavne arterije i vene. Takođe može otkriti blokiran ili smanjen protok krvi kroz sužene oblasti u arterijama, što bi na kraju moglo dovesti do moždanog udara. 

Najčešće se obavlja kolor dopler krvnih sudova vrata, nogu ili ruku.

Cenovnik pogledajte ovde.

Top