Audiometrija

Audiometrija

Šta je audiometrija?

Audiometrijski test je deo otorinolaringološkog ORL pregleda i fokusira se na to koliko dobro funkcioniše vaš sluh. Audiometrija dakle, uz intenzitet i ton zvukova, testira  vaš prag sluha, ali je pogodna i kao test prilikom pojave problema sa ravnotežom i za druga pitanja vezana za funkciju unutrašnjeg uha.

Jedinica mere za intenzitet zvuka je decibel (dB). Ton zvuka se meri u ciklusima u sekundi, a jedinica mere za ton je Herc (Hz).  Zdravo ljudsko uho može čuti tonove između 20-20.000 Hz. Kao primer mogu se izdvojiti tihi zvukovi kao što je šapat što je oko 20 dB ili glasni zvukovi kao što je mlazni motor što je između 140 i 180 dB.

 

Zašto se obavlja audiometrijski test?

Kako je napomenuto, audiometrijski test se obavlja kako bi se utvrdilo koliko zapravo dobro čujete. Testu se može pristupiti tokom rutinskog skrininga ili kao odgovor na primetan gubitak sluha.

Obzirom da je smanjena čujnost i izvesni stepen oštećenja sluha normalna pojava koja dolazi godinama usled izloženosti buci tokom života, ova vrsta testa je od velikog značaja, jer pruža lekarima odgovor o tome šta se tačno dešava sa vašim sluhom i koja je adekvatna terapija za vas.

 

Kada se obavlja audiometrijski test?

Test se obavlja usled poremećaja sluha, a do istog najčešće dolazi zbog:

 • urođene mane
 • hronične infekcije uha
 • naslednog stanja, kao što je otoskleroza
 • povrede uha
 • bolesti unutrašnjeg uha, kao što je Menierova bolest ili autoimuna bolest koja utiče na unutrašnje uho
 • redovno izlaganje glasnoj buci
 • puknuta bubna opna

 

Kako može doći do gubitka sluha?

Važno je znati zvukovi glasniji od 85 dB, kao oni koje čujete na rok koncertu, mogu izazvati gubitak sluha nakon samo nekoliko sati. Ukoliko ste redovno izloženi glasnoj muzici ili industrijskoj buci dobro je koristiti zaštitu za sluh, kao što su čepići za uši od pene.

S druge strane, pored faktora života, medicina poznaje i senzorineuralni gubitak sluha koji nastaje kada ćelije dlake u pužnici ne rade ispravno. Pužnica je deo uha koji prevodi zvučne vibracije u nervne impulse koji se šalju u mozak. Senzorineuralni gubitak sluha takođe može nastati usled oštećenja nerva koji prenosi zvučne informacije do mozga ili oštećenja dela mozga koji obrađuje ove informacije. Ova vrsta gubitka sluha je obično trajna.

 

Priprema za ORL pregled sa audiometrijom

Posebna priprema se ne zahteva od pacijenta. Preporučuje se da na prve signale i primećene promene potražite pomoć od lekara, jer što ranijem pristupanju lečenju promena, uspesi za izlečenje su izvesniji. Isto tako, po dolasku u ordinaciju, potrebno je da detaljno objasnite lekaru simptome s kojima ste se susreli, kao i da ponesete sa sobom svu prethodno prikupljenu dokumentaciju (ukoliko ista postoji) koja govori o istoriji bolesti i do tada obavljenim pregledima.

 

Kako se obavlja audiometrijski test?

Postoji nekoliko testova uključenih u audiometriju:

 • Test čistog tona meri najtiši zvuk koji možete čuti na različitim visinama. Uključuje korišćenje audiometra, što je zapravo mašina koja pušta zvukove preko slušalica. Vaš audiolog ili asistent će puštati različite zvukove, kao što su tonovi i govor, u različitim intervalima u jedno po uvo (a potom i u drugo), kako bi odredili vaš domet sluha. Audiolog će vam dati uputstva za svaki zvuk. Najverovatnije će vas zamoliti da podignete ruku ili pritisnete taster kada registrujete određeni zvuk.
 • Drugi test omogućava audiologu da proceni vašu sposobnost razlikovanja govora od pozadinske buke. Test izgleda tako što audiolog pušta određen govor i zvuk paralelno, a od vas se zahteva da ponovite reči koje čujete. Prepoznavanje reči može biti od pomoći u dijagnostici gubitka sluha.
 • Treći način testiranja uključuje viljušku uz pomoć koje se utvrđuje koliko dobro čujete vibracije kroz uši. Vaš audiolog će staviti ovaj metalni uređaj na kost iza vašeg uha, mastoid ili će koristiti oscilator kosti da odredi koliko dobro vibracije prolaze kroz kost do vašeg unutrašnjeg uha.

Ovaj test ne izaziva nikakav bol ili nelagodnost i traje oko sat vremena.

 

Rizici pristupanja audiološkom testu

Ova vrsta testiranja ne donosi apsolutno nikakve rizike po telo pacijenta, ne ostavlja posledice i primenljiva je za sve kategorije pacijenata i sve uzraste.

 

Prednosti pristupanja audiološkom testu

 • Ovo je potpuno neinvazivna i bezbolna procedura.
 • Audiometrija omogućava lekaru da detaljano spozna šta se dešava sa vašim sluhom i na osnovu toga odredi adekvatnu terapiju i lečenje.
 • Audiometrija je testiranje koje ne zahteva nikakve hirurške intervencije i slične zahvate.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

Top